ἀκτημοσύνην

ἀκτημοσύνην
ἀκτημοσύνη
poverty
fem acc sg (attic epic ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • несътѧжаниѥ — НЕСЪТѦЖАНИ|Ѥ (19), ˫А с. 1.Бескорыстие, нестяжание: бѣ˫ахѹть ѹбо нѣции тъгда. много книжьна˫а ѿвращающе ѹставы несът˫ажаниѥ жизни излиха преѡбид˫аще. и подобьно мирьскыимъ живѹще. (ἀκτησίας) ЖФСт XII, 53 об.; феодулъ... толми х(с)ву нищету… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • неимѣньство — НЕИМѢНЬСТВ|О (1*), А с. Нестяжательство: Неимѣньство цѣломѹдрьно житиѥ мнихѹ ѹказаѥть. (τὴν ἀκτημοσύνην) СбТр XII/XIII, 112 об …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • несътѧжаньныи — (3*) пр. к несътѧжаниѥ в 1 знач.: Ѥсѣѡвлѧне... приложиша и простроша прехвальнѹю предобрѹю нестѧжаньнѹ и б҃олюбьзнѹ и бл҃голѣпноѥ жестоко житиѥ и премногѹю ст҃ню (ἀκτημοσύνην) ΓΑ XIII–XIV, 145г; Тако и мы иже мнишьскоѥ и нестѧжаньное житие… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • несътѧженьѥ — НЕСЪТѦЖЕНЬ|Ѥ (2*), ˫А с. Бескорыстие: Имать ѹбо ѿрѣцанье цр҃ки. но не гнушаетьсѧ. брака. имать нестѧженьѥ. но не ѿемоеть(с) [так!] стѧжении (ἀκτημοσύνην) ΠΗЧ XIV, 18г; замышлѧеть [дьявол] мольбами нѣкы(х) с лестью сего побѣдити. надѣ˫ашевосѧ и… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”